• ผู้ขาย : คุณปรีชา ดีวัน
  • " บริการดี และดูแลลูกค้าดี เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือได้ สามารถขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลาและหาข้อมูลให้เมื่อติดปัญหา "
  • ปิดการขายโดย ธมน มิตรธนสาร
  • ผู้ซื้อ : คุณอุภามาศ
  • " ประทับใจการให้บริการของนายหน้า ให้บริการดี รวดเร็ว ตอบคำถามชัดเจน ตามงานประสานงานดี "
  • ปิดการขายโดย ธมน มิตรธนสาร
  • ผู้ซื้อ : คุณเกรียงศักดิ์
  • " มีความรับผิดชอบ รวดเร็วดีมาก มีความพึงพอใจมาก มีความน่าเชื่อถือ และติดตามผลงานให้ข้อมูลที่รวดเร็ว "
  • ปิดการขายโดย ธมน มิตรธนสาร
  Copyright © 2014 Wish Property Co.,Ltd. All Rights Reserved.