• ผู้ซื้อ : คุณจักรกฤช
  • สะดวก รวดเร็ว ทำให้ผู้ขายประหยัดเวลาในการดำเนินเรื่องทุกอย่าง เช่น พาผู้จะซื้อไปดูบ้าน จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม พอใจกับราคาขาย และความรวดเร็วในการขายทรัพย์สินได้ Wish Property น่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ
  • ปิดการขายโดย Wish Property
  • คุณปิ่นอนงค์ แก้วหนู (มีคลิปสัมภาษณ์)
  • ได้ศึกษา Background ของ Wish Property ผ่าน website ของบริษัทฯ เลยเชื่อมั่นและสบายใจ ขายได้เร็วมากค่ะ ไม่ถึงสัปดาห์ก็ปิดการขายได้ ตัดสินใจไม่ผิดที่นำคอนโดให้ Wish Property ดูแล
  • ปิดการขายโดย Wish Property
  Copyright © 2014 Wish Property Co.,Ltd. All Rights Reserved.